Πολιτική για τα Cookies

Τι είναι τα Cookies;

Τα cookies είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που τοποθετείται στον υπολογιστή σας την πρώτη φορά που επισκέπτεστε μια ιστοσελίδα∙ κάθε υπολογιστής έχει έναν φάκελο που προορίζεται για να αποθηκεύει όλα τα cookies που λαμβάνει. Tα cookies δεν μπορούν να περιέχουν ιούς.

Πολιτική για τα Cookies

Tα cookies είναι κομμάτια πληροφορίας, που με την μορφή πολύ μικρού κειμένου αποτελούμενου συνήθως από γράμματα και αριθμούς, αποθηκεύονται στον browser που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης για να συνδεθεί στην ιστοσελίδα μας (Chrome, Mozilla Firefox κλπ). Η ιστοσελίδα μας μπορεί να χρησιμοποιεί κατά περίπτωση τους παρακάτω τύπους cookies:

Session Cookies: Τα session cookies χρησιμοποιούνται αυτόματα μετά την εγγραφή του χρήστη μόνο για την αναγνώριση της εισόδου του στην ιστοσελίδα μας σε κάθε επόμενη επίσκεψη, ώστε να μην απαιτείται η σύνδεση του εκ νέου. Session cookies είναι το e-mail ,που δήλωσε ο χρήστης κατά την εγγραφή και σε κρυπτογραφημένη μορφή ο κωδικός πρόσβασης (για πελάτες-χρήστες). Cookies Στατιστικών: Μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας, έτσι ώστε να βελτιώνουμε συνεχώς την εμπειρία που προσφέρουμε. Όντας αναπόσπαστο λειτουργικό στοιχείο του constances.gr δεν παρέχουμε στον επισκέπτη/πελάτη τη δυνατότητα να απενεργοποιήσει μέρος ή όλα τα cookies που αποθηκεύονται στον υπολογιστή του. Για το λόγο αυτό είναι στη διακριτική ευχέρεια του ιδίου να αποφασίσει να αποχωρήσει από την ιστοσελίδα μας εάν δεν αποδέχεται την πολιτική των cookies μας.